W-8BEN – sposób na niższe opodatkowanie dywidend

Dzięki wypełnieniu formularza W–8BEN opodatkowanie dywidend z amerykańskiej giełdy jest na poziomie 15% zamiast 30%, w przypadku polskich DM.
w8ben
w8ben

Osoby, które inwestują w polskie spółki nie mają większego kłopotu z opodatkowaniem kwoty uzyskanej na giełdzie, ponieważ otrzymują dochód netto. Jednak co zrobić w sytuacji, gdy otrzymujemy dywidendę od zagranicznej spółki, mimo tego, że jest notowana na polskiej giełdzie? W poniższym artykule wyjaśniamy czym jest formularz W-8BEN, a także w jaki sposób rozliczyć zagraniczną dywidendę.

Czym jest i co daje W-8BEN?

W-8 BEN jest formularzem Urzędu Skarbowego (IRS) w Stanach Zjednoczonych. Pełnioną przez niego rolą jest zaświadczenie o statusie faktycznego właściciela, będącego podmiotem zagranicznym. Jeśli wypełniasz taki dokument, potwierdzasz, że nie jesteś podatnikiem w USA, a także, że możliwe jest u Ciebie zastosowanie obniżonej stawki podatku potrąconego u źródła (znaczenie ma tutaj państwo, w którym mieszkasz oraz umowa podatkowa zawarta pomiędzy Twoim państwem, a USA). 

Dzięki informacjom podanym w procesie wdrożenia, W-8BEN zostaje wypełniony automatycznie. W momencie zakończenia procesu wdrożenia, dokument podpisuje się elektronicznie, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie dostępu do jego wglądu w aplikacji.

W-8BEN niezbędny przy dywidendach z zagranicy.

Inwestorzy otrzymują dywidendę od zagranicznej spółki, która jest notowana na zagranicznym parkiecie i zostaje pomniejszona o podatek wynoszący w USA 15%. 

Osoby, które wybierają inwestowanie na amerykańskich giełdach muszą wiedzieć, że jeżeli ich broker, bądź dom maklerski nie będą mogli potwierdzić rezydencji podatkowej to otrzymają podatek w wysokości 30%. 

Dzięki wypełnieniu formularza W – 8BEN opodatkowanie dywidend z amerykańskiego rynku jest na poziomie 15%, w porównaniu do 30% w przypadku korzystania z polskich brokerów.

Grapefruit slice atop a pile of other slices

Biorąc pod uwagę Urząd Skarbowy w Stanach Zjednoczonych do jej potwierdzenia służy dokument W-8 BEN, który inwestorzy wypełniają za pośrednictwem Internetu. Formularz ten trzeba znaleźć samemu przeglądając ustawienia konta w domu maklerskim.

Warto dodać, że większość domów maklerskich w Polsce, dzięki którym można inwestować w zagraniczne akcje, nie posiada opcji wypełnienia takiego dokumentu, przez co inwestorzy płacą podatek w wysokości 30%.

O czym warto pamiętać?

  • na giełdach w Stanach Zjednoczonych są notowane MLP. Najczęściej są to akcje przedsiębiorstw z branży paliwowej i energetycznej; podatek wynosi wtedy 37%,
  • na giełdzie w USA niektóre spółki nie są zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych; oznacza to, że podatek od dywidendy może być inny niż 15%.

Czy polscy brokerzy umożliwiają złożenie W-8BEN?

Jest to bardzo ważne pytanie, nad którym z pewnością zastanawia się wiele osób inwestujących w Polsce. Na chwilę obecną polscy brokerzy nie akceptują formularza W-8 BEN ponieważ większość z nich jest wyłącznie partnerami innych instytucji finansowych, a tam klient nie może złożyć formularza W-8BEN.

Jest to istotny problem, bo dla amerykańskiego urzędu skarbowego podmiotem kupującym akcje jest wtedy polski dom maklerski jako instytucja, a my jako indywidualni inwestorzy.

Którzy brokerzy akceptują W-8BEN?

Większość zagranicznych brokerów już na poziomie podpisywania umów i zakładania rachunku umożliwia złożenie formularza W-8BEN, który potwierdza naszą rezydencję podatkową w Polsce. W ten sposób dostajemy z reguły (jest oczywiście dużo wyjątków) 15% podatek od dywidend z amerykańskich spółek. przykładami 

Polecani brokerzy umożliwiajacy złożenie W-8 BEN to: Degiro, Lynx, Interactive Brokers, Exante

Zagraniczne domy maklerskie z zasady nie wystawiają nam na koniec roku PIT-8C, więc rozliczyć się musimy sami, ale pod koniec roku każde biuro maklerskie wygeneruje nam raport z każdej wydanej złotówki.

Grapefruit slice atop a pile of other slices

W jaki sposób rozliczyć dywidendę z USA?

Dywidendę z zagranicy należy zawsze umieścić w zeznaniu podatkowym. Ze względu na to, że zagraniczne dywidendy są uzyskiwane w walucie innej niż polski złoty, jesteśmy zobowiązani dowiedzieć się ile wynosi kurs referencyjny. Bierzemy pod uwagę kurs odniesienia, który przypada na ostatni dzień roboczy przed dniem, w którym została wypłacona dywidenda.

Kurs odczytujemy z tabeli kursów średnich Narodowego Banku Polskiego. Konieczne jest, aby inwestor od wysokości dywidendy obliczył wartość 19% podatku. Ważne jest, że wartość tę należy liczyć od kwoty na pojedynczą akcję, po czym umieścić ją w PIT-38 w części G w polu o numerze 45.

Później inwestor powinien obliczyć taką wartość podatku, jaką potrąciła spółka podczas przekazywania dywidendy na jego konto w domu maklerskim (w tej sytuacji wynosi ona 15%), po czym zanotować ją w pozycji o numerze 46. Kolejnym krokiem jest odjęcie wartości z pola o numerze 46 od wartości z pola o numerze 45. Uzyskaną liczbę należy wpisać w pozycji o numerze 47, pamiętając o zaokrągleniu jej do pełnych złotych. Wynik ten stanowi dodatkowy podatek, który inwestor musi rozliczyć w Urzędzie Skarbowym.

Jeżeli inwestor zapłacił za granicą podatek równy, bądź wyższy niż 19% to w zeznaniu podatkowym wpisuje 0. W sytuacji, w której inwestor otrzymał więcej niż jedną dywidendę z kilku państw musi osobno zsumować wartość podatku u źródła, następnie podatek w wysokości 19% od łącznej wartości dywidend. Kolejnym krokiem będzie odjęcie jego wartości od łącznej sumy wartości podatku u źródła. Wszystkie dane umieszczamy na jednym formularzu.

Mamy nadzieję, że powyższy artykuł dostarczył Państwu odpowiedniej wiedzy na temat formularza W-8BEN. Należy pamiętać, że jego wypełnienie jest bardzo istotne w sytuacji, w której poszczególne osoby inwestują na amerykańskich rynkach, ponieważ zapłacą one dwukrotnie mniejszy podatek od dywidendy.

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Thanks for submitting your comment!
Related Posts
Total
0
Share