IKE i IKZE – oszczędzanie na emeryturę

IKE
IKE

IKE i IKZE są najpopularniejszymi formami generowania oszczędności na poczet przyszłej emerytury. Zalicza się je do III filaru systemu emerytalnego. Jaka jest między nimi różnica oraz jakie korzyści płyną z odkładania pieniędzy przez te dwa produkty?

Wedle danych udostępnionych przez GUS średnia długość życia w Polsce wynosi 78 lat. W stosunku do tej sprzed trzydziestu lat można zaobserwować wzrost aż o 9 lat. Wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Oznacza to, że wiele osób spędzi ponad dziesięć lat życia na emeryturze. W takiej sytuacji rozsądnym rozwiązaniem jest inwestycja w dodatkowe środki. Będziemy mogli z nich skorzystać w przypadku problemów zdrowotnych. Istnieje również możliwość wykorzystania ich do realizacji marzeń i planów, które wiele osób odkłada na później – jak na przykład podróże.

IKE, a IKZE - co to jest i czym się różni?

Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) i Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) są produktami finansowymi, które zalicza się do III filaru systemu emerytalnego, mającego charakter dobrowolny. Jako formy oszczędzania posiadają dwie główne zalety:

 • Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych (potocznie nazywany podatkiem Belki)
 • Ulga podatkowa (w przypadku IKZE)

IKE i IKZE są do siebie bardzo zbliżone pod względem konstrukcji. Główna różnica między nimi polega na szybkości uzyskania korzyści.

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) - opis

Konto emerytalne IKE umożliwia zwolnienie oszczędności, które gromadzimy z podatku Belki (od zysków kapitałowych). Jego wysokość wynosi 19%, co sprawia, że w momencie wypłaty aż ⅕ otrzymanych zysków jest inkasowana przez państwo. IKE pozwala na zwolnienie z tego podatku – istnieje jednak ku temu kilka warunków:

 • Osoba wypłacająca środki musi mieć w chwili transakcji ukończone 60 lat lub 55, w przypadku uzyskania upoważnienia do wcześniejszej emerytury

Musi również zostać spełniony jeden z poniższych warunków:

Grapefruit slice atop a pile of other slices
  • Wpłaty na konto IKE muszą być dokonywane co najmniej od 5 lat przed złożeniem wniosku o wypłacenie środków
  • Więcej niż połowę środków na koncie należy wpłacić nie przynajmniej 5 lat przed złożeniem wniosku o wypłatę środków.

Istnieją dwie możliwości wypłaty oszczędności zgromadzonych w IKE – całościowa lub ratalna. Istotnym elementem jest fakt, iż zgromadzona kwota podlega dziedziczeniu. Indywidualne Konto Emerytalne ograniczone jest również rocznym limitem wpłat. W 2021 roku wynosi on 15 777 złotych.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) - opis

IKZE jako forma oszczędzania również pozwala na zgromadzenie dodatkowych środków na emeryturę – nie jest to jednak jej jedyna zaleta. Umożliwia ona także uzyskanie zasadniczo natychmiastowych korzyści. Mowa tutaj o uldze podatkowej podczas rocznego rozliczenia.

Każdego roku przy składaniu zeznania podatkowego, jesteśmy upoważnieni do odliczenia wpłacanych na IKZE środków od podstawy opodatkowania. Obowiązuje oczywiście limit wpłat na IKZE, ustalany każdego roku. W 2021 granica wynosi 9466,20 zł, co stanowi przeszło pół tysiąca wzrostu w stosunku do roku poprzedniego. Uwzględniając stawkę podatkową w wysokości 32%, uzyskana ulga będzie wynosić aż 2 019,46 zł.

Wypłata oszczędności zgromadzonych na koncie IKZE może nastąpić po ukończeniu 65 lat życia. Gdy zdecydujemy się na wypłatę, kwota zostanie objęta jedynie podatkiem zryczałtowanym, którego wysokość wynosi 10%. Dotyczy to jednak tylko sytuacji, w których okres oszczędzania wyniesie więcej niż 5 lat. Podobnie jak w przypadku IKE – oszczędności na IKZE podlegają dziedziczeniu.

IKE i IKZE - jakie są ich zalety i które wybrać?

Zalety Indywidualnych Kont Emerytalnych i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego są w znacznej części tożsame ze sobą. Różnice znajdują się w tej samej przestrzeni, która odróżnia od siebie te dwie formy odkładania oszczędności emerytalnych – czyli ulga podatkowa w przypadku IKZE. Jakie są jednak pozostałe korzyści, płynące z tych inwestycji i którą z tych form oszczędzania lepiej jest wybrać?

Porównanie parametrów kont IKE i IKZE

Zalety Indywidualnych Kont Emerytalnych - IKE

IKE jest jedną z podstawowych form odkładania oszczędności emerytalnych w ramach III filaru. Konto może założyć każdy obywatel Polski, który ukończył 16 rok życia. Oznacza to, że również emeryci i renciści mogą takie konto utworzyć i rozpocząć oszczędzanie. Indywidualne Konto Emerytalne posiada kilka głównych zalet – oto najważniejsze z nich.

 • Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych (podatku Belki) – oznacza to zgromadzenie ⅕ dodatkowych oszczędności na koncie. Warunkiem zwolnienia w tym wypadku jest przestrzeganie rocznego limitu wpłat, który w 2021 roku wynosi aż 15 777 złotych
 • Możliwość wypłaty wszystkich zgromadzonych środków w dowolnym momencie posiadania konta. Jeśli jednak zależy nam na uzyskaniu zwolnienia z podatku, z wypłatą należy poczekać do 60. roku życia – lub 55. w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia do wcześniejszej emerytury. Należy spełnić również pozostałe warunki co do okresu dokonywania wpłat i ilości funduszy.
 • Stały dostęp do oszczędności – co stwarza możliwość zmiany instytucji, w której prowadzimy konto lub całkowitą rezygnację z niego. Jeśli zmieścimy się w przedziale czasowym 12 miesięcy od założenia konta nie będziemy ponosić żadnych kosztów. Jest to zagwarantowane przez ustawę, które reguluje zasady Indywidualnych Kont Emerytalnych
 • Niskie koszty, wynikające z inicjatywy instytucji oferujących prowadzenie Indywidualnych Kont Emerytalnych. Niektóre fundusze inwestycyjne nie pobierają opłat manipulacyjnych. Ponadto, oferują one specjalistyczne jednostki, charakteryzujące się niższymi opłatami za zarządzanie. Bardzo popularna jest z kolei opłata za utworzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego – stanowi ona wynagrodzenie dla dystrybutora. Istnieje jednak możliwość uniknięcia jej. Przykładowo, część towarzystw, kiedy zbliża się koniec roku, oferuje zwolnienie z tej opłaty.
 • Możliwość dziedziczenia, a także zwolnienie wypłaty od podatku spadkowego lub innych opłat w takiej sytuacji. Oznacza to, że wraz ze śmiercią właściciela IKE środki zgromadzone na nim są dziedziczone przez spadkobierców lub osoby wskazane wcześniej w umowie. Osoby dziedziczące nie muszą mieć ukończonego wieku emerytalnego i mogą przeznaczyć uzyskane w ten sposób pieniądze na dowolny cel.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego - Zalety

IKZE od IKE odróżnia przede wszystkim to, że podczas odkładania oszczędności na bieżąco odczuwamy korzyści, które z niego płyną. Wynika to z najważniejszej zalety Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego – czyli możliwości odliczenia dokonywanych wpłat od podstawy podatkowej podczas corocznego rozliczenia. 

Aby potwierdzić swoje uprawnienia do odliczenia konieczne jest posiadanie potwierdzenia dokonywania wpłat. Musi ono zawierać dane podatnika, a także informacje odnośnie do instytucji finansowej, która przyjmowała środki. Konieczne jest również zawarcie wysokości kwoty i tytułu wpłaty.

Grapefruit slice atop a pile of other slices

Inną zaletą Indywidualnego Konta Zabezpieczenia emerytalnego jest zwolnienie z podatku Belki w wysokości 19% – który trzeba odliczać przy większości form oszczędzania i inwestowania. Jedynym podatkiem, który obejmuje IKZE, jest ryczałt w wysokości 10% – dotyczy on wszystkich środków wpłaconych na konto.

IKZE stwarza także możliwość bardzo swobodnego inwestowania i oszczędzania. Nie istnieją w jego przypadku dolne limity wpłat i nie ma wymogu regularnych wpłat. Pozostałe zalety IKZE pokrywają się z tymi, które posiada IKE.

IKE czy IKZE?

Biorąc pod uwagę różnice pomiędzy tymi dwiema formami oszczędzania pieniędzy – najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie ich w sposób kompleksowy. W zdecydowanej większości przypadków właśnie tak są one oferowane. IKE bowiem umożliwia zgromadzenie większego kapitału – a po nabyciu odpowiednich uprawnień nie obowiązują nas żadne podatki. Okres wypłaty środków zaczyna się relatywnie szybciej niż w przypadku IKZE, a spadkobiercy środków z IKE nie są objęci żadnymi podatkami.

IKZE z kolei posiada jedną, główną zaletę – jego działanie odczuwalne jest niemal natychmiast po założeniu. Ulga podatkowa będzie szczególnie odczuwalna dla osób, których dochody można zakwalifikować jako wysokie.

Dostępne produkty finansowe - IKE, IKZE

Wedle obowiązujących przepisów prawnych, określających zasady funkcjonowania rachunków IKE i IKZE, te formy oszczędzania umożliwiają inwestycję w akcje i obligacje. Mogę być one notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, ale także na różnych rynkach zagranicznych. Właściciel IKE lub IKZE może również zakupić obligacje, a także jednostki uczestnictwa w funduszach ETF.

Gdzie można założyć konto?

Założenie rachunków jest możliwe przez podpisanie umowy z podmiotem, który posiada tego typu produkty w swojej ofercie. Mogą to być między innymi:

 • Bank,
 • Fundusz inwestycyjny,
 • Zakład ubezpieczeń,
 • Dobrowolny fundusz emerytalny,
 • Podmiot prowadzący działalność maklerską.

Wymienione instytucje i podmioty mają możliwość inwestowania powierzonych środków na różne sposoby. Rachunki maklerskie IKE i IKZE pozwalają inwestować pieniądze na giełdach krajowych i zagranicznych. Z kolei rachunki oszczędnościowe IKE i IKZE oparte są na odsetkach, naliczanych z racji prowadzenia konta.

Wedle obecnych przepisów prawnych, jeśli prowadzimy IKE lub IKZE w niezależnym podmiocie, jak bank czy zakład ubezpieczeń – rząd nie ma możliwości przejęcia zgromadzonych przez nas środków. Są one tak samo bezpieczne, jak środki zgromadzone na tradycyjnych kontach bankowych.

Grapefruit slice atop a pile of other slices
Total
0
Shares
2 comments
  1. Magda,IKE i IKZE to tylko nakładka na inne produkty. Jeśli założysz IKE w formie konta oszczędnościowego, to oczywiście masz tam gwarancję BFG, ale jeśli będzie to IKE maklerskie, to kupujesz akcje/fundusze, a kupując akcje żadna gwarancja BFG nie obowiązuje, więc możesz stracić cały kapitał

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Thanks for submitting your comment!
Related Posts
Total
0
Share