Czym jest dochód pasywny i jak go można osiągać?

Pracując na etacie, a nie będąc specjalnie zadowolonym z wykonywanego zawodu, najczęściej myślimy o zdobyciu kapitału pozwalającego na zainwestowanie w takie instrumenty finansowe, które będą przynosiły na tyle stały dochód, by pozwolił na odejście z niechcianej pracy. Jest to zresztą nie tylko marzenie ludzi niezadowolonych ze swego miejsca pracy, ponieważ w gruncie rzeczy każdy chciałby uzyskiwać dochód dodatkowy, czyli pasywny, przy minimalnym nakładzie zaangażowania. Czy jest to w ogóle możliwe, a jeśli tak, to jakich można używać sposobów na uzyskanie pasywnego dochodu?

Dochód pasywny – co to jest?

Dochód pasywny jest niczym innym jak dochodem uzyskiwanym bez ciągłego zaangażowania, cyklicznego nakładu pracy, który jest obecny na etacie przy uzyskiwaniu dochodu aktywnego. Przy dochodzie pasywnym operacja zarabiania pieniędzy jest inicjowana przez jednorazowe działanie, a następnie polega już tylko na odbieraniu zysków. Gdyby wziąć za przykład architekta, który za każdym razem tworzy nowy projekt, to będzie on uzyskiwał dochód aktywny, którego nie uświadczy przy braku kolejnego projektu. Jeżeli jednak stworzy projekt jako szablon dla budowy wielu budynków, będzie mógł odbierać od swego projektu tantiemę przy każdorazowym użyciu jego projektu do wybudowania kolejnego budynku, a więc uzyska dochód pasywnie. Trzeba jednak wiedzieć, że wokół definicji dotyczącej dochodu pasywnego nie ma zgody, gdyż brany jest pod uwagę również czas, jaki poświęcany jest na uzyskanie dochodu pasywnego. Jedni twierdzą więc, że dochód pasywny oznacza całkowity brak zaangażowania w jego osiąganie (oprócz fazy inicjacji) i tak jest w istocie w wypadku lokat terminowych, akcji spółek wypłacających dywidendę, czy wspomnianych wyżej tantiem. Drudzy jednak uznają również za dochód pasywny wynajem mieszkania, a jeszcze inni poboczne dochody uzyskiwane z prowadzenia bloga. Jak jednak w rzeczywistości przedstawiają się formy zarobkowania, dzięki którym można osiągnąć dochód bez nadmiernego nakładu pracy albo wręcz bez zaangażowania?

Rozwiązania spełniające założenia dochodu pasywnego

Osoby uzyskujące dochód w sposób pasywny nazywane są rentierami. Aby zostać rentierem, trzeba jednak posiadać zasoby i może to być mieszkanie lub dom albo inna nieruchomość, własność intelektualna, czy też zasób gotówki.

Lokaty bankowe

Lokata bankowa jest najprostszym, ale jednocześnie najmniej zyskownym sposobem na zapewnienie sobie pasywnego dochodu. Obecne stopy procentowe banków nie zachęcają do tego typu lokowania pieniędzy i wystarczy posłużyć się tutaj przykładem. Oprocentowanie lokaty w wysokości 2%, a takie jest na dziś oferowane w najlepszej wersji, daje przy 10 000 zł wpłaty zaledwie 200 zł zysku rocznie, lecz brutto. Ten trzeba jeszcze pomniejszyć o podatek Belki wynoszący 19%, w związku z czym realny zysk z takiej lokaty wyniesie 162 zł.

Grapefruit slice atop a pile of other slices

Fundusze inwestycyjne

Rynki kapitałowe są jednym z dość wysoko cenionych źródeł dla uzyskiwania dochodu pasywnego. Nawet niedoświadczony inwestor z zasobem gotówki może się pokusić o wzięcie udziału w zarabianiu na tym rynku. Właśnie dla takich inwestorów zresztą są przede wszystkim polecane fundusze inwestycyjne, gdzie doświadczony inwestor już rzadziej będzie lokował pieniądze.

Decyzja o lokowaniu kapitału w funduszu inwestycyjnym to podstawa, potem już wybór konkretnego funduszu i otworzenie na nim konta, następnie wpłacenie środków oraz dokonanie wyboru modelu inwestycyjnego. To ostatnie jest bardzo istotne, gdyż fundusz inwestuje nasze pieniądze w lokacje o różnym stopniu ryzyka. Możemy więc wybierać inwestowanie konserwatywne, gdzie większość pieniędzy będzie lokowana w obligacje albo w model bardziej ryzykowny, gdzie lokacje zdominują akcje lub surowce. Nasz wybór przełoży się oczywiście na wysokość stopy zwrotu i może to być procent kilka w skali roku, a może być kilkanaście i więcej.

Druga strona medalu funduszy inwestycyjnych to oczywiście możliwość straty części zainwestowanych środków, a przy opcjach bardzo ryzykownych i w niesprawdzone fundusze, nawet utraty wszystkich zainwestowanych pieniędzy. Im strategia planowana jest na dłużej, tym pewniejszy, chociaż niższy zysk i mniejsze ryzyko straty.

Niektóre operacje giełdowe

Typowe inwestowanie w akcje giełdowe, czyli zakup waloru z myślą o jego sprzedaży przy odpowiednim wzroście ceny nie jest dochodem pasywnym. To nie tylko aktywne zarabianie, ale bardzo stresujące i wyczerpujące fizycznie i psychicznie. Trzeba mieć nie tylko mocne nerwy, ale i ogromną wiedzę, w innym wypadku prawdopodobieństwo straty jest bardzo wysokie. Niemniej poprzez giełdę można również zarabiać pasywnie.

Zakup obligacji

Niezbyt dobra inwestycja, a to z kilku powodów. Obligacje są papierami wartościowymi emitowanymi przez państwo lub firmę prywatną, a ich zakup wiąże się z pożyczaniem pieniędzy tymże podmiotom w formie pewnego rodzaju weksla z ustalonym terminem wykupu. Obligacje mogą być krótkoterminowe, zazwyczaj trzymiesięczne, albo długoterminowe, których wykup może nastąpić nawet za dziesięć lat. W tym drugim typie stopa zwrotu, czyli oprocentowanie jest natomiast wypłacane aktualnemu właścicielowi wykupionych obligacji raz w roku.

Grapefruit slice atop a pile of other slices

Obligacje są nisko oprocentowane, zazwyczaj niewiele więcej niż lokaty, a ponadto ich oprocentowanie może się zmieniać w zależności od koniunktury na rynku i stanu państwa lub przedsiębiorstwa. Bankructwo państwa lub przedsiębiorstwa emitenta danych obligacji sprawia zazwyczaj, że zainwestowane środki przepadają.

Zakup akcji spółek wypłacających dywidendę

Zakup akcji do handlu jest formą dochodu aktywnego, ale jeżeli zakupimy akcje spółek z myślą o wypłacanych przez nie dywidendach będzie to już nastawienie się na uzyskiwanie dochodu pasywnego. Dywidendy wypłacane są wówczas, gdy spółka dobrze prosperuje i część wypracowanego zysku przeznacza na wypłaty dla właścicieli przedsiębiorstwa, czyli dla akcjonariuszy. Stopy zwrotu są w tym wypadku dość korzystne, przy cenie akcji 50 zł, a dywidendzie wynoszącej 5 zł na akcję, ta stopa zwrotu wyniesie aż 10%.

Oczywiście i w tym wypadku dużo zależy od koniunktury na rynku i od tego, czy spółkę będzie stać na wypłaty zysków. Częściej zysk jest przy tym przeznaczany na inwestycje, dlatego trzeba szukać spółek mających wręcz w tradycji wypłacanie dywidend. Drugą korzystną cechą takiego inwestowania jest fakt, że zazwyczaj po wielu latach posiadania takich akcji ich cena znacznie przekroczy wartość zakupu. Najczęściej będzie to więc zysk podwójny, nierzadko bardzo wysoki.

ETF-y

ETF jest funduszem inwestycyjnym odzwierciedlającym stan rynku kapitałowego w określonym obszarze. Nie jest to forma klasycznego dochodu pasywnego, niemniej warto o niej wspomnieć, ponieważ przy ETF-ach nic się nie robi, a jedynie obserwuje wzrost cen akcji danego obszaru, np. WIG20. ETF-y można przy tym porównać do zakupu akcji na długi okres z zamiarem osiągnięcia zysku po wzroście ich wartości. ETF-y są o tyle pewniejsze w odniesieniu do zysku, że całe rynki zazwyczaj zyskują, a pojedyncza spółka może mieć kłopoty. Niemniej dla uzyskania dochodu w obu przypadkach trzeba swoją inwestycję spieniężyć, aby odebrać zysk.

Dochód pasywny z nieruchomości

Dość popularną formą do uzyskiwania dochodu pasywnego jest zarabianie na nieruchomościach. Istnieje przynajmniej kilka form tego typu zarabiania pieniędzy w sposób pasywny:

Grapefruit slice atop a pile of other slices

• podnajem;
• wynajem długo i krótkoterminowy;
• flipping;
• zakup gruntów;
• zakup nieruchomości komercyjnych lub działek przemysłowych;
• crowdfunding deweloperski;
• fundusze REIT.

Większość z tych sposobów zarabianie jest stricte pasywna, czyli na początku podejmuje się jakieś działanie, a później czeka na wpływy. Niektóre, jak inwestycja w grunty, czy fundusze REIT jest związana z koniecznością upłynnienia inwestycji.

Twórczość, afiliacja oraz reklamy

Dochód pasywny można również uzyskiwać z własnej twórczości i w niektórych sytuacjach dość łatwy. Przykładowo pasję fotograficzną można przeformatować w zysk, jeżeli umieści się zrobione przez siebie świetne zdjęcia w tzw. stockach, czyli bazach zdjęć. Jednorazowy zakup jakiejś fotografii to wprawdzie grosze, ale taka fotografia może być kupowana wielokrotnie, a gdy umieścimy w bazie setki i tysiące dobrych zdjęć, można uzyskiwać naprawdę przyzwoity dochód. Inną twórczością może być opracowanie jakiegoś kursu i wydanie go w formie e-booka albo aplikacji bądź gry, a także założenie bloga, chociaż dochód pasywny z tego typu działalności jest niejako poboczny, a zaangażowanie w sam blog musi być niestety dość duże.

Gdy mamy stronę internetową warto postarać się o afiliację i o umieszczanie na tej stronie reklam różnych firm. Wówczas można już mówić o dochodzie pasywnym, ponieważ samo prowadzenie afiliacji, czy reklam nie zachodzi aktywnie, dochód może być generowany w dowolnym czasie, także podczas naszego snu, czy urlopu.
Oczywiści trzeba pozyskać w tym celu reklamodawców oraz partnerów afiliacyjnych a ze względu na olbrzymią konkurencję na rynku afiliacyjnym, oraz w internecie w odniesieniu do stron potrzeba prowadzenia strony widocznej wymaga i pracy i pieniędzy. Tylko dobrze wypozycjonowana strona ma szansę na dużo odwiedzin klientów i generowania zysków z reklam i afiliacji.

Inne

Na koniec warto również wspomnieć o jeszcze innych sposobach do uzyskiwania dochodu za wstępne zaangażowanie.

Urządzenia samoobsługowe

Potrzeba tutaj trochę pieniędzy, gdyż zakup automatu do kawy lub z przekąskami i postawienie go w widocznym miejscu wymaga inwestycji. Jednak inwestycja w tego typu urządzenia może się zwrócić już po roku lub szybciej, a przez kolejnych kilka lat generować czysty zysk. Warunek – duży ruch przy automacie, a więc ustawienie go w dobrym punkcie.

Wynajmowanie różnorakiego sprzętu

Wypożyczalnie to w sumie pewien rodzaj biznesu, niemniej warto odnotować fakt, że można uzyskiwać dochód, nazwijmy go pseudopasywnym, z wypożyczania różnorakich rzeczy.

Podsumowując

Jak widać jest kilka sposobów, gdzie przy mniejszym lub większym wstępnym zaangażowaniu można uzyskiwać dodatkowy dochód. Z całą pewnością warto się nad nimi zastanowić, a szczególnie dotyczy to osób, które mają oszczędności i trzymają je w przysłowiowej skarpecie. Takie postępowanie niestety jest marnotrawstwem.

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Thanks for submitting your comment!
Related Posts
Total
0
Share