Bankowe komunikaty SWIFT co to takiego jest?

Wymiana obiegu informacji pomiędzy bankami na arenie międzynarodowej jest dzisiaj na wadze złota — dla wszystkich funkcjonujących instytucji finansowych ze względu na bezpieczeństwo odbywających się transakcji finansowych. System wymiany komunikatów pełni — jakby można to określić rolę elektronicznego listonosza doręczającego informacje pod odpowiedni sieciowy adres docelowego odbiorcy, czyli banku. Omówmy sobie pokrótce w tym wpisie, czym jest SWIFT oraz w jaki sposób działa?

SWIFT – co to takiego oraz za co odpowiada w sektorze bankowym? 

Skrócona nazewnictwo, czyli termin usługi “SWIFT” został utworzony od angielskiego wyrażenia “Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication”. Jest to międzynarodowa organizacja, dzięki jej rozwiązaniom wdrożonym przez banki możliwie jest przeprowadzenie wiarygodnej komunikacji pomiędzy poszczególnymi oddziałami różnych placówek bankowych na całym świecie. Sama organizacja działa na zasadach statusu “non profit” od 1973 roku. W początkach swojej działalności skupiała wokół siebie 200 banków z 15 państw. Obecnie jednostka organizacyjna swoim zasięgiem obejmuje ponad 8,5 tys. instytucji finansowych działających globalnie. Liczba zrzeszonych podmiotów finansowych stale rośnie.

Jak na co dzień działa SWIFT? – bankowy rejestr bez tajemnic

Nadawany komunikat SWIFT jest bardzo często na przemian stosowany z numerem BIC, w trakcie międzynarodowej transakcji środków płatniczych . Nazewnictwo numeru BIC (pochodzi od ang.: Business Identifier Code). Kod ten jest przypisywany każdej instytucji finansowej, która chce poruszać się w tym środowisku. Nadany jedynie tylko raz danemu bankowi kod SWIFT — jako komunikat informacyjny zawiera w sobie kombinację składającą się z 8 lub 11 cyfr oraz liter. Dzięki temu możliwe jest natychmiastowe zidentyfikowanie, jaka instytucja ukrywa się po drugiej stronie jako odbiorca przelewu . Co więcej, sam BIC posiada swój specjalny schemat, zatem dobór jego składników numerycznych nie jest całkiem przypadkowy.

PRZYKŁAD : Numer BIC przypisany dla Banku Pekao S.A (włoskiej marki spod logo Żubra, nie mylić z PKO BP) wygląda w ten sposób: Pekao SA – PKOPPLPW

Grapefruit slice atop a pile of other slices

Z kolei kod SWIFT tworzony jest na bazie indywidualnego numeru, który posiada każdy bank w Polsce, jak i za granicą. Precyzuje on dość dokładnie, kto jest czynnym adresatem a kto czynnym odbiorcą transakcji. Każdy bank posiada swój odrębny, innymi słowy unikatowy nadany jemu numer.

Ile może kosztować transakcja SWIFT? 

Koszty przelewu, jakie one są?

Ceny transakcji, która wykorzystuje technologię wymiany informacji opierającej się o komunikat SWIFT, może rozpoczynać się od kwoty zaledwie 5 zł, poprzez kwotę 20 zł oraz finalnie kosztować aż 250 zł.

Od czego konkretnie zależą koszty obsługi operacji przez system SWIFT? 

Koszty obsługi są zależne m.in. od wysokości kwoty bazowej przelewu. Zależą one także od dziennego kursu przewalutownaia. Przykładowo przeliczenia środków z waluty PLN na EURO, jeśli pieniądze przekazywane są za granicę albo odwrotnie, z EURO na PLN. Kiedy środki mają trafić na rachunek założony w banku rezydującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Notabene, na samą końcową wysokość pobranej opłaty za wykonaną operację w międzynarodowym bankowym elektronicznym rejestrze mogą mieć też wpływ wewnętrzne regulaminowe zapisy danego banku. Definiuje je regulamin banku, z którego transakcja wychodzi (ma status przelewu wychodzącego).

Z czego w rzeczywistości składa się komunikat informacyjny w systemie SWIFT ? 

Kod SWIFT tworzący komunikat w międzynarodowym bankowym systemie wymiany informacji o transakcji zawiera w sobie elementy tj.:

Grapefruit slice atop a pile of other slices

o [Element 1]: Identyfikator instytucji tworzony przez cztery pierwsze znaki.
o [Element 2]: W następnej kolejności występuje kod państwa.
o [Element 3]: Kolejno po sobie zapisane wymienione i dopisane zostają 2 kolejne znaki, dla instytucji bankowej, np. z Polski jest nim dopisek słowny “PL” podawany w pakiecie razem z kodem lokalizacji.
o [Element 4]: W dalszej linii dot. bankowego przelewu znajdują się 2 kolejne dopisane znaki; pośród których może pojawić się cyfra “0” (oznaczająca kod testowy).
o [Element 5]: Ostatnim elementem w ciągu znakowym budującym komunikat SWIFT jest 3 znakowy ciąg cyfr znaków przypisanych konkretnemu bankowi w Polsce.

Czas oraz typy przelewów, które występują w międzykontynentalnym systemie bankowym SWIFT -informacje dodatkowe 

Musimy także sobie równocześnie lekko rozwinąć i krótko wyjaśnić terminy, które są integralną częścią składową całego międzynawowego rejestru bankowego używającego informacji zakodowanej jako komunikat SWIFT podczas transferu aktywów pieniężnych.

Krótkie objaśnienie znaczenia poszczególnych operacji finansowych stosowanych w branży bankowej:

 OUR: Oznacza, że wszystkie koszty pokrywa nadawca przelewu
 BEN: koszty pokrywa odbiorca przelewu, czyli bank znajdujący się po drugiej stronie transakcji finansowej
 SHA: zapis ten oznacza podział poniesionych rzeczywistych kosztów pomiędzy odbiorcę a nadawcę. Przy czym nadawca pokrywa opłaty w swoim banku, a odbiorca we własnej placówce bankowej.

INFORMACJA!: Finalny koszt operacji jest również zależny od szybkości transakcji. Im szybszy przekaz, tym będzie on droższy. W czasie zlecenia międzynarodowego przekazu pieniędzy można skorzystać z następujących kilku dostępnych poniższych opcji.

Metoda przelewu oraz czas potrzebny na jego realizację:

 SEPA: przelew EU (europejski), z reguły trwa on do 2 dni roboczych,
 SWIFT: przelew trwa od 3 do kilkunastu dni roboczych,
 SPOT: przelewany jest maksymalnie do 3 dni roboczych,
 Tomnext: jego przekazanie pomiędzy bankami zajmuje do 2 dni roboczych,
 Overnight: to przelew błyskawiczny, inaczej natychmiastowy.

Grapefruit slice atop a pile of other slices

Przetworzenie i wykonanie przekazu bankowego przed godziną 13-stą danego dnia gwarantuje, że odbiorca otrzyma środki w ciągu 24 godzin.

Wszystkie obecnie funkcjonujące na rynku światowym zagraniczne banki do przelania pieniędzy z ich rachunków na polskie konta, do tej operacji potrzebują średnio od 2 do 3 dni roboczych. Z kolei przy operacjach typu SEPA czas realizacji operacji zamyka się w sesji do 1 następnego dnia roboczego. To jeszcze nie wszystko, bo czas potrzebny na wykonanie transakcji SWIFT wynosi do trzech dni roboczych (ma on bieg czasowy dopiero od momentu wydania dyspozycji wykonania międzynarodowego przelewu).

Zawsze lepiej upewnić się, choćby po kilka razy przez zwrócenie szczególnej uwagi na godzinę, o której ma zostać wykonany przez nas przelew bankowy. Ponieważ jest ona kluczowa, a w skrajnych sytuacjach — sam przelew środków pieniężnych może zająć do 1 tygodnia (7 dni). Wystarczy tylko, że transakcja zostanie zlecona w dzień wolny od pracy lub w piątek, np. po godzinach ostatniej trwającej wychodzącej zamykającej system bankowy w piątkowe popołudnie albo podczas trwającego świątecznego weekendu w kraju docelowym. Chodzi o kraj, na którego obszarze rezyduje bank odbierający pieniądze, w późniejszym czasie zostaną one ulokowane na koncie jego klienta.

Teraz już serdecznie zapraszamy do następnego cyklu artykułu na temat finansów, w którego ramach poruszymy kwestię numeru IBAN, ale o tym będzie już niebawem, pod tym linkiem: (PROSZĘ WSTAWIĆ LINK DO WŁASNEGO SERWISU)

********************************************************
Praktycznie każdy przelew wychodzący poza teren Polski oraz przychodzący do banku ulokowanym na jej obszarze, jest automatycznie obsługiwany przez elektroniczny rejestr komunikatów SWIFT. Także nie ma możliwości zrezygnowania z tego rodzaju usługi, Dzięki temu międzynarodowe bankowe przekazy środków finansowych są lepiej chronione i zarządzane. A w razie zaistnienia jakichkolwiek problemów, system może znacząco pomóc i znacząco przyśpieszyć wyjaśnienie całej sprawy.

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Thanks for submitting your comment!
Related Posts
Total
0
Share